Angel Liu

Angel Liu

ACTRESS

Angel Liu was born on March 13, 1988 in Hunan, China as Yuxin Liu. She is an actress, known for Taiping Gongzhu mi shi (2012), Switch of Fate (2016) and Mulan: Legendary Warrior (2009).
 • When was
  Angel Liu born?

  Angel Liu was born on Sunday, March 13, 1988

 • Where was
  Angel Liu born?

  Angel Liu was born in Hunan, Cha

 • How old is
  Angel Liu?

  Angel Liu is 33

 • How tall is Angel Liu?

  Angel Liu is 5'7"(1.7m)


Back to previous page