Brandon Nakashima

Brandon Nakashima

TENNIS PLAYER

Bio Coming Soon

 • When was
  Brandon Nakashima born?

  Brandon Nakashima was born on Friday, August 3, 2001

 • Where was
  Brandon Nakashima born?

  Brandon Nakashima was born in N/A

 • How old is
  Brandon Nakashima?

  Brandon Nakashima is 21

 • How tall is Brandon Nakashima?

  Brandon Nakashima is N/A

 • How much does Brandon Nakashima weigh?

  Brandon Nakashima weighs N/A

 • How many matches has Brandon Nakashima won in their career?

  Brandon Nakashima has won 951 matches

 • How many matches has Brandon Nakashima won in their career?

  Brandon Nakashima has won 3 matches

 • What is Brandon Nakashima's highest singles ranking?

  Brandon Nakashima highest singles ranking is 523

 • What is Brandon Nakashima's highest doubles ranking?

  Brandon Nakashima highest doubles ranking is 540

 • How much prize money has Brandon Nakashima won over their career?

  Brandon Nakashima has earnt $22,010 USD in prize money


Back to previous page