Eva Koshova

Eva Koshova

ACTRESS

Eva Koshova was born on September 20, 2002 in Vorozhba, Sumskaya oblast, Ukraine. She is an actress, known for Storozhova zastava (2017) and Ahenty spravedlyvosti (2016).
 • When was
  Eva Koshova born?

  Eva Koshova was born on Friday, September 20, 2002

 • Where was
  Eva Koshova born?

  Eva Koshova was born in Vorozhba, Sumskaya oblast, Ukrae

 • How old is
  Eva Koshova?

  Eva Koshova is 20


Back to previous page