Lukerya Ilyashenko

Lukerya Ilyashenko

ACTRESS

Lukerya Ilyashenko was born on June 9, 1989 in Kuybyshev, Kuybyshevskaya oblast, RSFSR, USSR as Lukerya Nikolaevna Ilyashenko. She is an actress, known for Avanpost (2019), Tantsy nasmert (2017) and Ryobra.
 • When was
  Lukerya Ilyashenko born?

  Lukerya Ilyashenko was born on Friday, June 9, 1989

 • Where was
  Lukerya Ilyashenko born?

  Lukerya Ilyashenko was born in Kuybyshev, Kuybyshevskaya oblast, RSFSR, USSR [now Samara, Samarskaya oblast, Russia]

 • How old is
  Lukerya Ilyashenko?

  Lukerya Ilyashenko is 31

 • How tall is Lukerya Ilyashenko?

  Lukerya Ilyashenko is 5'6"(1.69m)


Back to previous page