Lyubov Malinovskaya

Lyubov Malinovskaya

ACTRESS

Lyubov Malinovskaya was born on July 31, 1921 in Orenburg, RSFSR as Lyubov Ivanovna Malinovskaya. She was an actress, known for V gorode S. (1967), Beloe proklyate (1987) and Dauriya (1972). She died on May 18, 2009 in St. Petersburg, Russia.
 • When was
  Lyubov Malinovskaya born?

  Lyubov Malinovskaya was born on Sunday, July 31, 1921

 • Where was
  Lyubov Malinovskaya born?

  Lyubov Malinovskaya was born in Orenburg, RSFSR [now Russia]

 • How old was
  Lyubov Malinovskaya when they died?

  Lyubov Malinovskaya was 88

 • When did Lyubov Malinovskaya die?

  Lyubov Malinovskaya died on
  Monday, May 18, 2009


Back to previous page