Miyu Kato

Miyu Kato

TENNIS PLAYER

Bio Coming Soon

 • When was
  Miyu Kato born?

  Miyu Kato was born on Monday, November 21, 1994

 • Where was
  Miyu Kato born?

  Miyu Kato was born in N/A

 • How old is
  Miyu Kato?

  Miyu Kato is 28

 • How tall is Miyu Kato?

  Miyu Kato is 5 ft. 2 in. (1.57 metre)

 • How much does Miyu Kato weigh?

  Miyu Kato weighs 112 lbs. (50.9 kilos)

 • How many matches has Miyu Kato won in their career?

  Miyu Kato has won 7 matches

 • How many matches has Miyu Kato won in their career?

  Miyu Kato has won 17 matches

 • What is Miyu Kato's highest singles ranking?

  Miyu Kato highest singles ranking is 122

 • What is Miyu Kato's highest doubles ranking?

  Miyu Kato highest doubles ranking is 30

 • How much prize money has Miyu Kato won over their career?

  Miyu Kato has earnt $680,288 USD in prize money


Back to previous page