Stefaniya Stanyuta

Stefaniya Stanyuta

ACTRESS

Stefaniya Stanyuta was born on May 15, 1905 in Minsk, Russian Empire as Stefaniya Mikhailovna Stanyuta. She was an actress, known for Pogovorim, brat (1979), Belye rosy (1984) and Plyvi, korablik... (1983). She died on November 7, 2000 in Minsk, Belarus.
 • When was
  Stefaniya Stanyuta born?

  Stefaniya Stanyuta was born on Monday, May 15, 1905

 • Where was
  Stefaniya Stanyuta born?

  Stefaniya Stanyuta was born in Msk, Russian Empire [now Belarus]

 • How old was
  Stefaniya Stanyuta when they died?

  Stefaniya Stanyuta was 96

 • When did Stefaniya Stanyuta die?

  Stefaniya Stanyuta died on
  Tuesday, November 7, 2000


Back to previous page