Viktoriya Korsun

Viktoriya Korsun

ACTRESS

Viktoriya Korsun was born on July 29, 1963. She is an actress, known for Razmakh krylyev (1986), Ubiystvo v Sunshine Menor (1992) and Gladiator po naymu (1993).
  • When was
    Viktoriya Korsun born?

    Viktoriya Korsun was born on Monday, July 29, 1963

  • How old is
    Viktoriya Korsun?

    Viktoriya Korsun is 56


Back to previous page