Vsevolod Aksyonov

Vsevolod Aksyonov

ACTOR

Vsevolod Nikolaevich Aksenov was born on March 19, 1898, in Moscow, Russia. In 1918, he graduated from a Moscow Gymnasium, then worked for a year as a clerk in Commissariat of Internal Affairs (NKVD). From 1919-1920 he studied acting at Shchepkin School of Maly Theatre in Moscow. From 1920-1960 Vsevolod Aksenov was a permanent member of the legendary troupe at Maly Academic Theatre in Moscow. There he played over 100 roles on stage. He worked on stage with such actors as Maria Ermolova, Olga Sadovskaya, Yelena Gogoleva, A. Yablochkina, Varvara Massalitinova, Varvara Ryzhova, Yevdokiya Turchaninova, Vera Pashennaya, Varvara Obukhova, Yelena Shatrova, Elina Bystritskaya, Aleksandr Yuzhin, Nikolai Annenkov, Aleksandr Ostuzhev, Vladimir Davydov, Sergei Aidarov, Stepan Kuznetsov, Prov Sadovsky, Boris Ravenskikh, Boris Babochkin, Mikhail Zharov, Mikhail Tsaryov, Igor Ilyinsky, Pavel Olenev, Mikhail Sadovsky, Konstantin Zubov, Viktor Khokhryakov, Nikolai Ryzhov, Evgeniy Vesnik, Evgeniy Samoy
  • Where was
    Vsevolod Aksyonov born?

    Vsevolod Aksyonov was born in Moscow, Russian Empire [now Russia]


Back to previous page