Yevgeni Livshits

Yevgeni Livshits

ACTOR

Yevgeni Livshits was born on March 18, 1969 in Leningrad, USSR as Yevgeni Solomonovitch Livshits. He is an actor, known for Priklyucheniya Elektronika (1979), Marka strany Gondelupy (1978) and 4:0 v polzu Tanechki (1982).
 • When was
  Yevgeni Livshits born?

  Yevgeni Livshits was born on Tuesday, March 18, 1969

 • Where was
  Yevgeni Livshits born?

  Yevgeni Livshits was born in Lengrad, USSR

 • How old is
  Yevgeni Livshits?

  Yevgeni Livshits is 54


Back to previous page