Yoshie Ichige

Yoshie Ichige

ACTRESS

Yoshie Ichige was born on September 6, 1950 in Shuzenji-cho, Shizuoka, Japan. She is an actress, known for Zatôichi monogatari (1974), Yamato nadeshiko (2000) and Konketsuji Rika: Hamagure komoriuta (1973).
 • When was
  Yoshie Ichige born?

  Yoshie Ichige was born on Wednesday, September 6, 1950

 • Where was
  Yoshie Ichige born?

  Yoshie Ichige was born in Shuzenji-cho, Shizuoka, Japan

 • How old is
  Yoshie Ichige?

  Yoshie Ichige is 72


Back to previous page