Yoshihiko Hakamada

Yoshihiko Hakamada

ACTOR

Yoshihiko Hakamada was born on July 16, 1973 in Shizuoka, Japan. He is an actor, known for Neko no ongaeshi (2002), Hatachi no binetsu (1993) and Nagisa no Shindobaddo (1995). He was previously married to Ai Kawanaka.
 • When was
  Yoshihiko Hakamada born?

  Yoshihiko Hakamada was born on Monday, July 16, 1973

 • Where was
  Yoshihiko Hakamada born?

  Yoshihiko Hakamada was born in Shizuoka, Japan

 • How old is
  Yoshihiko Hakamada?

  Yoshihiko Hakamada is 49

 • How tall is Yoshihiko Hakamada?

  Yoshihiko Hakamada is 5'10"(1.8m)


Back to previous page