YoYo Mung

YoYo Mung

ACTRESS

YoYo Mung was born on August 3, 1975 as Ka-Wai Mung. She is an actress, known for Fai seung dat yin (1998), Do sou (2000) and Am zin (1999). She has been married to Ekin Cheng since January 28, 2013.
  • When was
    YoYo Mung born?

    YoYo Mung was born on Sunday, August 3, 1975

  • How old is
    YoYo Mung?

    YoYo Mung is 46


Back to previous page