Zhen Huan Zhang

Zhen Huan Zhang

ACTOR

Zhen Huan Zhang was born on February 2, 1984 in Sichuan, China. He is an actor, known for The Oath (2011), The Ultimatum (2009) and Against the Tide (2014).
 • When was
  Zhen Huan Zhang born?

  Zhen Huan Zhang was born on Thursday, February 2, 1984

 • Where was
  Zhen Huan Zhang born?

  Zhen Huan Zhang was born in Sichuan, Cha

 • How old is
  Zhen Huan Zhang?

  Zhen Huan Zhang is 40

 • How tall is Zhen Huan Zhang?

  Zhen Huan Zhang is 6'0"(1.84m)


Back to previous page